علمی
برآورد تابع تقاضای پول در ایران با رویکرد مدل‌های تصحیح خطا و هم جمعی

منصور خلیلی عراقی؛ حسین عباسی نژاد؛ یزدان گودرزی فراهانی

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1392، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22067/pm.v20i5.34032

چکیده
  آگاهی در مورد تابع تقاضای پول و عوامل موثر بر آن مهم‌ترین تابع در بررسی اثرات سیاست پولی بر اقتصاد است؛ به طوری که سیاست پولی با تحت تأثیر قرار دادن تقاضای پول، می‌تواند مقامات پولی را در رسیدن به اهدافشان کمک کند. این مقاله به تخمین تابع تقاضای پول در ایران طی سال‌های 1390 – 1350 با استفاده از روش تصحیح خطا و هم‌جمعی پرداخته است. تحلیل‌ها ...  بیشتر

علمی
رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت

محمد رضا شورورزی؛ هادی قوامی؛ حمید حسین پور

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1392، صفحه 27-58

https://doi.org/10.22067/pm.v20i5.34034

چکیده
  در شرایط وجود حباب در بازار بورس، ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها بر مبنای عملکرد واقعی آنها انجام نمی‌شود و قیمت‏ها به عنوان یک نماگر نمی‌توانند عملکرد آن‏ها را نشان دهند. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 الی 1389، با استفاده از آزمون‌های تسلسل ...  بیشتر

علمی
بررسی اثر شوک‌های تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی در رژیم‌های مختلف ارز با استفاده از روش VAR ساختاری در کشورهای در حال توسعه

سید کمال صادقی؛ محمد علی متفکر آزاد؛ محمد رضا سلمانی بی شک؛ پروین علی مرادی افشار

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1392، صفحه 59-87

https://doi.org/10.22067/pm.v20i5.34035

چکیده
  این پژوهش به بررسی اثرات شوک‌های تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی در رژیم‌های مختلف ارز در کشورهای در حال توسعه در دوره 1990-2009 با استفاده از فرضیه فریدمن می‌پردازد. نتایج تحقیق بیانگر این است که شوک‌های تجاری باعث تغییرات بیشتری در محصول واقعی کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت نسبت به کشورهای با رژیم نرخ ارز شناور می‌شوند. هم‏چنین، نتایج ...  بیشتر

علمی
مقایسه کارایی مدل‏های کلاسیک و شبکه‌های عصبی در برآورد ریسک و ظرفیت اعتباری مشتریان شواهدی از بانک تجارت

حامد منصوری گرگری

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1392، صفحه 88-115

https://doi.org/10.22067/pm.v20i5.34039

چکیده
  یکی از اهداف مهمی که بانک‌‏ها و موسسات مالی جهت بالا بردن کارایی پس‌اندازهای جمع‌آوری شده از اشخاص حقیقی و حقوقی دنبال می‌کنند، این است که با شناسایی مشتریان اعتباری خود تسهیلات اعتباری را به افراد یا ساز‌مان‌هایی تخصیص دهند که احتمال نکول کمتری داشته باشند. لیکن برای این کار از روش‌های مختلفی هم‏چون روش معمول قضاوت شخصی، تحلیل ...  بیشتر

علمی
بررسی تأثیر منابع تأمین مالی و میزان تمرکز سهام‌داران بر واکنش بازار بورس تهران به سود های گزارش شده شرکت ها

مصطفی کریم‌زاده؛ محمد نوروزی؛ مسعود نادم

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1392، صفحه 116-135

https://doi.org/10.22067/pm.v20i5.34040

چکیده
  در این پژوهش به بررسی تأثیر منبع تأمین مالی شرکت و میزان تمرکز سهام‌داران آن بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده توسط شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در بررسی تأثیرگذاری منبع تأمین مالی، هدف پژوهش یافتن پاسخ برای این سوال اساسی است که آیا میزان اتکای شرکت‌ها به تأمین مالی از طریق بدهی بر واکنش بازار نسبت به سودهای ...  بیشتر

علمی
بررسی علیت و انتقال نوسانات بین بازار آنی وآتی نفت خام: ( مطالعه موردی بازار نایمکس)

مریم کشاورزیان؛ حسین راغفر؛ ناصر خیابانی؛ سید احمد رضا جلالی نائینی

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1392، صفحه 136-163

https://doi.org/10.22067/pm.v20i5.34044

چکیده
  با توجه به اهمیت کشف ساختار و الگوی تغییر پذیری قیمت نفت خام در تحلیل بازار نفت مطالعه پیش رو بر آن است تا به بررسی تغییرات قیمتی، جابه‌جایی اطلاعات وتحلیل علائم موجود بین دو بازار تک محموله ای و آتی نفت خام و نیز انتقال اطلاعات و عکس العمل این بازارها به این اطلاعات در بازار نایمکس بپردازد. به منظور بررسی سرریز نوسانات بین سری های ...  بیشتر

علمی
تأثیر جهانی شدن بر درآمد مالیاتی درکشورهای منتخب در حال توسعه با رویکرد داده های تابلویی

حسین مهرابی بشرآبادی؛ امیرحسین توحیدی

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1392، صفحه 164-186

https://doi.org/10.22067/pm.v20i5.34045

چکیده
  همراه با موج جهانی شدن، پذیرش تجارت آزاد گسترش بیشتری یافته است به گونه ای که جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه به عنوان اصل اساسی رشد اقتصادی شناخته می شود. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان جهانی شدن و درآمد مالیاتی به صورت نظری و تجربی است. در این مقاله با استفاده از داده های تابلویی 16 کشور در حال توسعه طی دوره 2009-1990 و کنترل درون ...  بیشتر

علمی
تأثیر متغیرهای کلان پولی بر قیمت سهام شرکت‌های گروه خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران

علی اکبر ناجی میدانی؛ سیده زهرا شاکری؛ فاطمه کبری بطا

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1392، صفحه 187-210

https://doi.org/10.22067/pm.v20i5.34046

چکیده
  سهام یکی از اجزای سبد دارایی مالی سرمایه گذاران می باشد. از این‌رو، شناخت عوامل تاثیرگذار بر ارزش این دارایی، مورد توجه سرمایه گذاران است. تغییرات قیمت سهام در بورس، تنها ناشی از عوامل درونی شرکت ها مانند سود تقسیمی، سود خالص و جریانات نقدی شرکت منتشرکننده سهام و ... نیست بلکه عوامل غیر درونی مانند متغیرهای کلان اقتصادی نیز تأثیر قابل ...  بیشتر

علمی
آزمون تجربی ارتباط بین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله کشور

زهرا نصراللهی؛ سمیه جعفری؛ هاجر اثنی عشری

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1392، صفحه 211-232

https://doi.org/10.22067/pm.v20i5.34047

چکیده
  بررسی و شناسایی عوامل موثر بر رشد یکی از موضوعات مورد علاقه‌ی سیاست گذاران و محققان است که یکی از مهمترین این عوامل سرمایه‌گذاری است. در این مقاله ارتباط بین انواع سرمایه گذاری (وارداتی، داخلی و سرمایه گذاری انسانی ) و رشد اقتصادی، در غالب یک الگوی رشد درون‌زا، برای کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله‌ی کشور در طی دوره‌ی زمانی ...  بیشتر

علمی
بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت‌ها با استفاده از داده های تابلویی در کشورهای عضو اوپک

محمود هوشمند؛ محمد دانش نیا؛ علی ستوده؛ اعظم قزلباش

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1392، صفحه 233-255

https://doi.org/10.22067/pm.v20i5.34048

چکیده
  رشد اقتصادی همواره جزء یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اندازه گیری توسعه اقتصادی می‌باشد. بنابراین تولید بیشتر در راه رسیدن به توسعه اقتصادی مهم و موثر می‌باشد. از طرفی انرژی به عنوان یکی از نهاده‌های تولید محسوب می شود که مطالعه حاضر، به آزمون رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمتها در میان کشورهای عضو گروه اوپک پرداخته است. ...  بیشتر