پژوهشی
فصلی کردن سری‌های زمانی (مطالعه موردی درآمدهای نفتی دولت، شاخص قیمت مصرف کننده و نقدینگی)

سعید صمدی؛ محمد واعظ؛ محمد رضا قاسمی

دوره 18، شماره 2 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/pm.v18i2.27600

چکیده
  بالا بودن هزینه جمع‌آوری اطلاعات به صورت فصلی و نیاز اقتصاد سنجان به این اطلاعات برای مدل سازی و تحلیل‌های کوتاه‌مدت، باعث شده موسسات آماری پس از جمع‌آوری اطلاعات و محاسبه داده‌های اقتصادی به صورت سالیانه، با روش‌های غیر مستقیم، به محاسبه داده‌های فصلی از داده‌های سالانه بپردازند. در این مقاله روش‌های فصلی کردن سری زمانی در ...  بیشتر

پژوهشی
ارزیابی اقتصادی وسایل ‏نقلیه حمل و نقل جاده‌ای مسافر در مازندران

نورالدین شریفی

دوره 18، شماره 2 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/pm.v18i2.27608

چکیده
  وسایل نقلیه جاده‏ای نقش مهمی در جا‏به‏جایی مسافر در کشور دارد. این مقاله در پی ارزیابی اقتصادی اتوبوس، مینی‏بوس و سواری‏های کرایه‏ای بین شهری استان مازندران از دید بخش عمومی و خصوصی می‏باشد. نسبت منفعت- هزینه ، کارایی تعدیل شده هزینه ، سرمایه لازم برای ایجاد اشتغال و بهره‏وری تعدیل شده (جزئی) نیروی کار ، معیارهای مورد استفاده ...  بیشتر

پژوهشی
تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران

محمود هوشمند؛ محمد دانش نیا

دوره 18، شماره 2 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/pm.v18i2.27610

چکیده
  همواره بخش مالی نقش مرکزی در توسعه و رشد اقتصادی دارد، از این رو رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی مهم و ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه به تبیین و بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی از قبیل نسبت تجاری، سرمایه گذاری داخلی و نرخ بهره پرداخته شده است. دوره زمانی مورد استفاده ...  بیشتر

پژوهشی
مدل‌سازی نوسانات (تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

علی تک روستا؛ حبیب مروت؛ حسین تک روستا

دوره 18، شماره 2 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/pm.v18i2.27611

چکیده
  وقوع بحران مالی سال 2007میلادی، اهمیت اندازه گیری ریسک و عدم اطمینان در بازارهای مالی را بیش از پیش نمایان ساخت. یکی از مهم‌ترین معیارهای اندازه گیری ریسک مالی، نوسانات1 (تلاطم - تغییر پذیری) بازارهای مالی است. به منظور مدل‌سازی مناسب نوسانات شاخص‌های مالی باید ویژگی‌های آماری آنها تعیین شود. در این مقاله تلاش شده است تا بعد از شناسایی ...  بیشتر

پژوهشی
سیاست پولی و تغییرات قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران

سید جمال الدین محسنی زنوزی

دوره 18، شماره 2 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/pm.v18i2.27612

چکیده
  در اواخر دهه1990 و اوایل قرن بیست و یکم با تغییرات زیاد قیمت برخی از دارایی ها مانند قیمت مسکن و سهام در بیشتر کشورها، توجه زیادی به چگونگی عکس العمل مناسب مقامات پولی در قبال این تغییرات معطوف شده است. با نگاهی به سال‌های بعد از انقلاب و به‌ویژه دوران بعد از جنگ در ایران می توان مشاهده کرد که قیمت برخی از دارایی ها مانند قیمت مسکن، نرخ ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی کارایی بازار نفت ) مطالعه موردی اوپک(

شهرام فتاحی؛ معصومه ترکمان احمدی

دوره 18، شماره 2 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/pm.v18i2.27613

چکیده
  در این مقاله، فرضیه گام تصادفی و کارایی بازار نفت اوپک مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه گام تصادفی بیان می کند که قیمت ها دارای ماهیت کاملاً تصادفی هستند به گونه ای که فاقد حافظه می باشند. در نسخه ضعیف این فرضیه تغییرات قیمت به طور تصادفی رخ می دهند و بر این اساس رفتار گام تصادفی قیمت ها معمولاً به عنوان اساس آزمون کارایی نسخه ضعیف ...  بیشتر

پژوهشی
رابطه بین استراتژی سرمایه درگردش و معیارهای سودآوری شرکت های خودرو، دارو سازی و کانی بورس اوراق بهادار تهران

ناهید مالکی نیا؛ حسین عسگری آلوج؛ اعظم قزلباش

دوره 18، شماره 2 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/pm.v18i2.27615

چکیده
  مدیریت سرمایه در گردش یکی از بخش هائی است که در ساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می کند و به عنوان نیروی اصلی در حرکت رو به جلوی سازمان ها، در کسب منافع بزرگ اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. این تحقیق ارتباط بین سیاست سرمایه درگردش و سودآوری شرکت های خودرو، داروسازی و کانی بورس بهادارتهران را بررسی می‌کند. نمونه ای شامل 235 ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی تاثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر با توجه به دو شاخص تورم و بیکاری (مطالعه موردی ایران1363-83)

علی اکبر ناجی میدانی؛ مهیندخت کاظمی؛ ماندانا غفوری ساداتیه

دوره 18، شماره 2 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/pm.v18i2.27616

چکیده
  این تحقیق، با استفاده از روش‌های اقتصاد سنجی به بررسی وجود ارتباط معنی دار بین فقر وجهانی شدن اقتصاد و نحوه تاثیر گذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر در ایران طی دوره زمانی (1383- 1363) می‌پردازد. در این راستا به تخمین سه مدل پرداخته شده است. یکی در قالب مدل اصلی برای بررسی وجود ارتباط معنی دار بین فقر وجهانی شدن - وجود رابطه علیتی بین این دو ...  بیشتر