پژوهشی
اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم بر آن

مصطفی سلیمی فر؛ محمد کیوانفر

دوره 17، شماره 33 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i33.27301

چکیده
  در مقاله حاضر، ابتدا به تشریح مفهوم اقتصاد غیررسمی و جایگاه آن در ادبیات اقتصادی پرداخته، سپس علل و عوامل ایجاد بخش غیررسمی بررسی شده و حجم بخش غیررسمی برآورد شده است. پس از آن اثر تورم بر اقتصاد غیررسمی برآورد شده است. برای محاسبه اندازه اقتصاد غیررسمی از روش شکاف درآمدی، استفاده شده و حجم آن در بخش شهری در اقتصاد ایران در سال‌های ...  بیشتر

پژوهشی
متغیرهای حسابداری و پیش بینی بازده سهام (قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن استانداردهای حسابداری)

محمد رضا عباس زاده؛ حجت اله آتشی گلستانی

دوره 17، شماره 33 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i33.27302

چکیده
  از سال 1380، به کارگیری استانداردهای حسابداری ایران الزامی گردیده است. این تحقیق با انتخاب نمونه ای از شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی می کندکه آیا میزان ارتباط بین ده متغیر حسابداری منتخب و بازده سهام پس از لازم‌الاجرا شدن استانداردهای حسابداری ایران، بهبود یافته است؟ در تحقیق حاضر، سی و سه فرضیه در سه گروه ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی تاثیر بودجه های آموزش فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ

ناصر شاهنوشی؛ محمد مظهری؛ حمیده خاکسارآستانه؛ فاطمه رحمانی

دوره 17، شماره 33 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i33.27303

چکیده
  این مطالعه با هدف کلی بررسی میزان تاثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری کارآموزان این مراکز در بخش صنعت خراسان بزرگ و ارائه راهکارهای مناسب انجام شده است. به این منظور شاخص بهره وری نیروی کار از روش GAP محاسبه شد و مدل، بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ برای سال‌های 1364 تا 1383 برآورد گردید. در این مدل، اثر متغیرهای نسبت ...  بیشتر

پژوهشی
تحلیل عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی (از طریق بورس اوراق بهادار) طی برنامه سوم توسعه

محمود هوشمند؛ محمد فرمانبر؛ محمد کیوانفر

دوره 17، شماره 33 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i33.27304

چکیده
  خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن بنگاه‌های اقتصادی تحت نظارت دولت به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. طبق تجارب سایر کشورها و همچنین نظریات اقتصادی مطرح طی چند دهه گذشته، خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شده است. در این پژوهش از نسبت‌های مالی شرکت‌ها به عنوان شاخص‌های عملکرد آنها استفاده شده است. این پژوهش به بررسی ...  بیشتر

پژوهشی
نگاهی به علل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در خلیج فارس و استراتژی کشورهای صنعتی در قبال آن

سید جعفر حسینی؛ محمدحسین مهدوی عادلی

دوره 17، شماره 33 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i33.27305

چکیده
  عرضۀ مطمئن و پایدار انرژی طی چند دهه اخیر، یکی از چالش‌های اصلی کشورهای صنعتی بوده است. همچنین سایر کشورها، نظیر اقتصادهای نوظهور آسیایی و کشورهای آمریکای لاتین نیز در کنار کشورهای غربی به نقش و اهمیت انرژی پی برده‌اند. در این میان، نفت و گاز به دلایل متعدد از جمله: میزان سهولت در دسترسی، ارزش حرارتی بالا و ارزانی نسبت به سایر انرژی‌ها ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی رابطه ارزش ذاتی سهام با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فرزانه نصیرزاده؛ فرهاد کریمی پور

دوره 17، شماره 33 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i33.27306

چکیده
  تحقیق حاضر، رابطه بین ارزش ذاتی شرکت‌ها و بازده آنها را بر اساس مدل ارزش گذاری فلتهام- اولسن (1995) مورد بررسی قرار می‌دهد. این مدل، خواستار تعیین ارزش ذاتی شرکت‌ها با استفاده از ارزش دفتری آنهاست. جامعه آماری این تحقیق در برگیرنده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند وشکر، ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود

مهدی مرادی؛ محمدعلی فلاحی؛ محسن کامی

دوره 17، شماره 33 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i33.27308

چکیده
  واکنش های متفاوت سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات سود، موجب واکنش های متفاوت بازار می گردد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت سود بر ضریب واکنش سود است. بسیاری از تحلیل گران مالی معتقدند کیفیت سود بر مبنای مجموعه ای از متغیرهای مالی اساسی اندازه گیری می گردد که در ارزیابی اوراق بهادار مفید است. در این تحقیق، علائم اساسی در مورد موجودی ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی رابطه‌ی آلودگی هوا و رشد اقتصادی در سطح 28 استان کشور (مطالعه موردی CO، SO2 و NOX)

زهرا نصراللهی؛ مرضیه غفاری گولک

دوره 17، شماره 33 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i33.27310

چکیده
  برطبق فرضیۀ زیست‌محیطی کوزنتس یک رابطه‌ U برعکس بین درآمد سرانه و آلودگی‌های زیست‌محیطی وجود دارد. مطالعات متعددی به آزمون این فرضیه در کشورهای مختلف برای آلاینده‌های گوناگون پرداخته‌اند، اما مطالعات انجام ‌شده در زمینۀ فرضیه کوزنتس در ایران بسیار محدود می‌باشد که شاید بتوان دلیل آن را عدم دسترسی به آمارهای زیست‌محیطی منظم ...  بیشتر

پژوهشی
اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار ( طراحی و آزمون یک مدل تحلیلی با داده‌های جهانی )

حمید ناظمان؛ علیرضا اسلامی فر

دوره 17، شماره 33 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i33.27316

چکیده
  این مقاله مفهوم دانش پایگی اقتصاد و نقش آن را در حصول و پایداری توسعه مورد بحث قرار می‌دهد . با توجه به این که توسعه پایدار بنا به تعریف بایدمتضمن دست یابی به تولید سرانه بالاتر، اصلاح الگوی توزیع در آمد و بهبود محیط زیست باشد،این مطالعه به طراحی و تنظیم یک مدل تحلیلی کلان برای بررسی رابطه دانش پایگی با توسعه اقتصادی می‌پردازد. مدل ...  بیشتر

پژوهشی
تخمین تأثیر آموزش و تجربه بر درآمد فردی

محمد لشکری

دوره 17، شماره 33 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i33.27317

چکیده
  آموزش نیاز اولیه انسان به دانش را برآورده و وسیله ای را برای کمک به پاسخ گویی به دیگر نیازهای اساسی فراهم می کند و به تداوم و تسریع توسعه کلی جامعه یاری می‌ رساند. همچنین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز برای بخشیدن مدرن و بخش سنتی را فراهم می کند و به وسیله توسعه دانش، مهارت ها و ظرفیت های تولید نیروی کار را افزایش می دهد. آموزش نه تنها به ...  بیشتر

پژوهشی
مفهوم و آثار بطلان‌نسبی

سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان

دوره 17، شماره 33 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i33.27318

چکیده
  بطلان‌نسبی یکی از ضمانت‌های ‌اجرایی نقض قواعد مربوط به تشکیل‌قراردادهاست که در نظام حقوقی فرانسه به‌عنوان یک نهاد حقوقی شناخته‌شده مطرح است. بطلان‌نسبی وضعیّتی است که قانون‌گذار برای نقض قواعد مربوط به حمایت از شخص یا اشخاص معیّنی درنظر گرفته و به همین جهت سرنوشت‌عقد را فقط در اختیار ایشان قرارداده و تا زمانی که ذی‌نفع تعرّضی ...  بیشتر

پژوهشی
توسعۀ انسانی و توسعۀ پایدار در کشورهای منتخب صادر کننده نفت

داود بهبودی؛ محمدباقر بهشتی؛ سها موسوی

دوره 17، شماره 33 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i33.27319

چکیده
  طی سال های اخیر، توسعه پایدار به یکی از مهم‌ترین اهداف سیاستی در سطح جهانی تبدیل و مطالعات تجربی زیادی برای تعیین روابط بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی انجام شده است. مدل تجربی به کار رفته در بیشتر این مطالعات به منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) معروف است. هدف این تحقیق، برآورد یک مدل EKC تعدیل یافته است که در آن، به جای مفاهیم رشد اقتصادی ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی تاثیر شوک‌های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم در ایران

حسین مهرابی بشرآبادی؛ حبیبه شرافتمند؛ علی اکبر باغستانی

دوره 17، شماره 33 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i33.27320

چکیده
  بررسی روند کلی قیمت‌ها در ایران، حاکی از رشد مداوم سطح عمومی قیمت‌هاست. شرایط تورّمی بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین بررسی عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر تورم از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله عواملی که تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نرخ ارز و شکاف تولید است. این مطالعه به بررسی تاثیر شوک‌های نرخ ارز ...  بیشتر

پژوهشی
تخمین تابع قیمت هدانیک مسکن شهری خرم آباد با داده‌های مقطعی

مسعود سعادت مهر

دوره 17، شماره 33 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i33.27321

چکیده
  در این تحقیق، مسکن به عنوان یک کالای ناهمگن و چند بعدی در نظر گرفته شده و ویژگی‌های آن به عنوان عامل اصلی تعیین قیمت واحد مسکونی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، تعیین میزان اهمیت هر کدام از ویژگی‌های مسکن در نزد مصرف کنندگان است. از این رو، تابع قیمت هدانیک مسکن شهری خرم آباد برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد مساحت زمین، ...  بیشتر