لیست داوران منتصب این شماره

 • ام البنین جلالی
 • امیر فرهادیان
 • حبیب انصاری سامانی
 • حسین بوستان
 • خالد احمدزاده
 • رضا محسنی
 • زهرا اسماعیلیان
 • سجاد برخورداری
 • سیدرضا حصارزاده
 • صادق بافنده ایمان دوست
 • عزت اله عباسیان
 • علی ارشدی
 • مجید دشتبان فاروجی
 • محمد حسین مهدوی عادلی
 • محمد سلیمانی
 • مسعود نیکوقدم
 • مصطفی کریم زاده
 • مهدی صالحی
 • مهدی عرب صالحی
 • نرگس صالح نیا
 • وحید ارشدی
 • ولی خدادادی
 • ویدا ورهرامی

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

بازدید: 244
بازدید: 263

تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی

بهنام الیاس پور, محمدطاهر احمدی شادمهری, محمدرضا لطفعلی پور, محمدعلی فلاحی
بازدید: 236

ارزیابی تاب¬آوری سیستم بانکی ایران و عوامل مؤثر بر آن

میثم امیری, محمد جواد محقق نیا, علی بالاوندی
بازدید: 436
بازدید: 513