لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد صلاحمنش
 • الهام فرزانگان
 • حسین لعل نظامی
 • حمیدرضا ایزدی
 • دکتر علی‌اکبر قلی‌ زاده‌
 • رسام مشرفی
 • زهرا شیرزور
 • سعید میرزامحمدی
 • سید جمال الدین محسنی زنوزی
 • سیدفخرالدین فخرحسینی
 • شعله باقری پرمهر
 • عباس خندان
 • عباسعلی لطفی
 • عزت اله عباسیان
 • فرزانه احمدیان یزدی
 • فرشید پورشهابی
 • مجید آقایی
 • محمد جواد رزمی
 • محمد حسن فطرس
 • محمد حسین مهدوی عادلی
 • محمود هوشمند
 • مسعود نیکوقدم
 • مصطفی کریم زاده
 • مهدی بهنامه
 • مهدی خداپرست مشهدی
 • مهدی قائمی اصل
 • مهدی یزدانی
 • ناهید رجب زاده
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

نقش بانک مرکزی در ایجاد سیکل‏های تجاری در اقتصاد ایران

ابراهیم گرجی بندپی, فرزانه انواری رستمکلائی
بازدید: 435

بررسی سرایت نوسان بین بازارهای بورس ایران، هند و ترکیه با استفاده از مدل گارچ بک

زهرا نصراللهی, راضیه طیبی, آزاده فتوت, زهره اسکندری پور
بازدید: 234

بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول در ایران (دوره زمانی1338-1392)

زینب قبائی آرانی, بهرام سحابی, لطفعلی عاقلی کهنه شهری
بازدید: 210