لیست داوران منتصب این شماره

 • ابراهیم گرجی
 • امیرمنصور طهرانچیان
 • جعفر حقیقت
 • حبیب انصاری سامانی
 • حمیدرضا ایزدی
 • سعید ملک الساداتی
 • سیدفخرالدین فخرحسینی
 • علیرضا عرفانی
 • غلامرضا زمانیان
 • فرزانه نصیر زاده
 • مجید آقایی
 • محمد حسن فطرس
 • محمد حسین ودیعی نوقابی
 • محمد لشکری
 • محمود هوشمند
 • مصطفی کریم زاده
 • مهدی نجاتی
 • نرگس صالح نیا
 • یعقوب اندایش
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی

سعید کریمی پتانلار, احمد جعفری صمیمی, جلال منتظری شورکچالی
بازدید: 353

مطالعه نقش توسعۀ مالی بر نحوۀ اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اَشکال مختلف سرمایه در ایران

فرزانه احمدیان یزدی, مسعود همایونی فر, محمدحسین مهدوی عادلی, محمدعلی فلاحی, سید محمد حسینی
بازدید: 151

بررسی تأثیر تجربه پس‌انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد

پروین تشکری صالح, مهدی خداپرست مشهدی, مهدی فیضی
بازدید: 149

بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی

ناهید رجب زاده مغانی, محمد علی فلاحی, مهدی خداپرست مشهدی
بازدید: 194
بازدید: 201

بررسی توابع واکنش بانک مرکزی با استفاده از قاعده تیلور

کیومرث سهیلی, شهرام فتاحی, مهناز سرخوندی
بازدید: 234

مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در ادوار تجاری

مریم دولو, فاطمه بسطامی, محمدحسین میرزا علی طهرانی
بازدید: 321