این مجله منشعب از مجله دانش و توسعه است که آخرین جلد آن، شماره 34 (ویژه اسفند 89 ) میباشد که پس از مدت 17 سال انتشار، با توجه به تصویب کمیسیون محترم بررسی نشریات علمی کشور، از این تاریخ به صورت سه شماره جدید (اقتصاد پولی مالی- اقتصاد و توسعه منطقه ای - و دانشنامه حقوق اقتصادی) منتشر خواهد شد .

پژوهشی

ارتباط بین تلاطم تولید و تورم در ایران

علی حقیقت, خسرو پیرایی, محمد دانش نیا
بازدید: 292

نظریه RBC و بحران اخیر مالی

ابراهیم گرجی, علیرضا اقبالی, محمد جواد شریف زاده
بازدید: 276

بررسی تأثیر نسبت های مالی بر پیش بینی سود شرکت و بازده سهام

محمد لگزیان, جواد بقایی, محمد حسین همایونی راد
بازدید: 550
بازدید: 447