دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)

اطلاعات آماری نشریه

اولین سال انتشار

 1386

تعداد دوره‌ها

14

تعداد شماره‌ها

30

تعداد نویسندگان

613

 تعداد مقالات ارسال شده

1,609

تعداد مقالات رد شده

1,082

درصد عدم پذیرش

67

تعداد مقالات پذیرفته شده

321

درصد پذیرش

20

مقاله پژوهشی
1. بررسی همبستگی میان نوسانات نرخ ارز، نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی با تاکید بر مقیاس-زمان

سهیل رودری؛ مسعود همایونی فر؛ مصطفی سلیمی فر

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22067/pm.v27i19.82009

چکیده
  شبکه بانکی نقش برجسته­ای در تامین مالی کسب و کارها ایفا می­نماید. در سال­های گذشته بواسطه افزایش مخارج جاری دولت و عدم افزایش متناسب درآمدهای دولت، کسری بودجه را ایجاد نموده است و بدلیل وابستگی زیاد بین دولت و شبکه بانکی در برخی موارد افزایش مخارج از طریق اخذ تسهیلات و استقراض از شبکه بانکی تامین شده است. از سوی دیگر همبستگی میان ...  بیشتر

پژوهشی
2. بررسی اثر شوک‌های سیاست پولی و درآمدهای نفتی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران

محسن نیازی محسنی؛ حمید شهرستانی؛ کامبیز هژبرکیانی؛ فرها غفاری

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 29-46

http://dx.doi.org/10.22067/pm.v27i19.85109

چکیده
  همواره وابستگی پولی و مالی به بخش نفتی در ایران (به‌عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت) وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاست‌های پولی در کشور به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده برای سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتظر شده، بخش قابل ملاحظه‌ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از ...  بیشتر

پژوهشی
3. تاثیر جهانی شدن بر توسعه بیمه‌‌‌‌های بازرگانی: مطالعه مقایسه ای بین کشورهای چشم انداز ایران و توسعه یافته

سعید اسدی قراگوز؛ علیرضا دقیقی اصل؛ غدیر مهدوی کلیشمی؛ مرجان دامن کشیده

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 47-82

http://dx.doi.org/10.22067/pm.v27i19.79671

چکیده
  پدیده ادغام جهانی نه تنها از جنبه اقتصادی بلکه از جنبه‌‌‌‌های سیاسی و اجتماعی رویدادی غیر قابل انکار می باشد که کلیه متغیرها و شاخص‌‌‌‌های کشورها را تحت تأثیر قرار می‏دهد. کشورهایی که نتوانند از این پدیده استقبال کنند از موهبت‌‌‌‌های آن محروم خواهند بود. صنعت بیمه به عنوان یکی از مهمترین رئوس مثلث توسعه مالی متأثر از پدیده ...  بیشتر

پژوهشی
4. احصاء مولفه‌های کارآفرینی شرکتی و بررسی رابطه آن با عملکرد مالی شرکت‌های منتخب

حسین تک روستا؛ یعقوب مهارتی؛ مصطفی کاظمی؛ محمدحسین مهدوی عادلی

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 83-110

http://dx.doi.org/10.22067/pm.v26i18.81758

چکیده
  در دهه­های اخیر و در گستره رقابت جهانی، فشار بازارها و همچنین سازگاری با تغییرهای محیطی، سازمان‌ها به منظور بقا نمی­توانند فعالیت­های خود را فقط در بخش­های خاصی محدود کنند و لازم است تا در فرآیندهای کاری خود تحولاتی را ایجاد نمایند که به طور معمول این تحولات؛ با بهبود فرایندها، ایجاد کسب و کارهای جدید، خرید سایر شرکت­ها ...  بیشتر

پژوهشی
5. استخراج منحنی فیلیپس بر اساس نرخ ارز واقعی برای اقتصاد ایران به روش گشتاورهای تعمیم یافته

افسانه جوادی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 111-132

http://dx.doi.org/10.22067/mfe.2021.39355

چکیده
  عموم مطالعات انجام گرفته در زمینه منحنی فیلیپس در ایران و سایر کشورهای درحال توسعه، علاوه بر ادوار گذشته تورم، شکاف تولید، بیکاری و هزینه نهایی واقعی تولید را به عنوان متغیرهای سمت راست اثر گذار بر تورم مورد استفاده قرار داده­اند. این در حالی است که پارادایم نئوکینزی پیشنهاد می­دهد که هر کشوری با توجه به شرایط خاص اقتصاد خود، مدل­های ...  بیشتر

پژوهشی
6. بهینه سازی پرتفوی به کمک رهیافت Bayesian MGARCH مبتنی بر تبدیل موجک

سید علی حسینی ابراهیم آباد؛ خلیل جهانگیری؛ مهدی قائمی اصل؛ حسن حیدری

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 133-164

http://dx.doi.org/10.22067/mfe.2020.16409.0

چکیده
  مفاهیم مقیاس-زمان، سری­های زمانی با دنباله­های پهن و چولگی و تفکیک دوره­های پژوهش بر اساس شوک­های اقتصادی در بهینه­یابی سبد دارایی از اهمیت ویژه­ایی برخوردار است. لزوم داشتن توزیع نرمال سری بازدهی­ها و عدم امکان فروش استقراضی از ایرادات بنیادی وارد به مدل مارکوویتز است. همچنین وجود خصلت­های چولگی و دم­های پهن در سری ...  بیشتر

پژوهشی
7. اثر حجم نقدینگی بر فساد در کشورهای منتخب حوزه منا

محمد شریف کریمی؛ آزاده شهاب

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 165-192

http://dx.doi.org/10.22067/mfe.2021.39357

چکیده
  مهم­ترین آثار فساد در کشورهای درحال­توسعه این است که تلاش­های رقابت پذیری و فقرزدایی را ناکام می­سازد، موجب بی­اعتمادی مردم به دولت حاکم می­شود؛ با گسترش فساد عدالت در جامعه کمرنگ شده و جای خود را به فقر و کاهش رفاه افراد جامعه می­دهد. فساد به یکی از عوامل تأثیرگذار سد راه توسعه بخصوص در کشورهای عمده تولید کننده نفت تبدیل ...  بیشتر

پژوهشی
8. اثر رانت منابع طبیعی و توسعه سیاسی براستقلال بانک مرکزی: شواهدی از کشورهای صادرکننده نفت

سجاد فرجی دیزجی؛ حسین صادقی؛ زهرا لطفی

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 193-222

http://dx.doi.org/10.22067/pm.v27i19.85422

چکیده
  بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام پولی کشور برای دستیابی به اهداف خود که مهم‌ترین آن کنترل تورم است به استقلال نیازمند است هر مانعی که عرضه پول را از کنترل بانک مرکزی خارج کند استقلالش را به زیر سوال برده‌است. عنصر اصلی این استقلال هم ایجاد محدودیت اعتبار برای دولت است به گونه ایکه جلوی استقراض آزادانه از بانک مرکزی را بگیرد. مهم‌ترین ...  بیشتر

پژوهشی
9. اثر ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک‌ها: با رویکرد معادلات ساختاری

عبدالرضا اسعدی؛ محمدعلی ابری

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 223-248

http://dx.doi.org/10.22067/mfe.2021.39356

چکیده
  امروزه عملکرد بانک‌ها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع می‌تواند موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی شود. نظام بانکی کارآمد با سیاست‌های پولی صحیح با کنترل نقدینگی و تورم و هدایت منابع به سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. اما عملکرد بانک‌ها خود متاثر از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، ...  بیشتر

پژوهشی
10. بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با دارایی‌های متنوع

سوده صباحی؛ فریماه مخاطب رفیعی؛ محمد علی رستگار

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 249-278

http://dx.doi.org/10.22067/pm.v27i19.84579

چکیده
  یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های همیشگی سرمایه‌گذاران انتخاب بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بیشترین ارزش سرمایه‌گذاری است و با توجه به گزینه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری، تنوع بخشی در سبد سرمایه‌گذاری یک استراتژی مفید و مطرح در مباحث سرمایه‌گذاری می‌باشد. اما استراتژی سرمایه‌گذاری در بین دارایی‌های مختلف نظیر بورس اوراق بهادار، ...  بیشتر

1. ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبین

مصطفی کریم زاده

دوره 23، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 217-234

http://dx.doi.org/10.22067/pm.v23i12.45376

چکیده
  پول یکی از مهم ترین ابداعات تاریخ بشر است که نقش بسیار تعیین کننده ای در تسهیل مبادلات و تحولات اقتصادی داشته است و با گسترش و پیچیده شدن جوامع بشری بر نقش و عملکرد آن افزوده شده است. شناخت عوامل تأثیرگذار بر تقاضای پول یکی از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد است. برای پاسخ به این مساله، اقتصاددانان سعی کرده اند نظریه های تقاضای پول گوناگونی ...  بیشتر

2. بررسی کارائی سیستم بانک های تجاری و تخصصی در طرح بنگاه های زود بازده کوچک و کار آفرین درتوسعه تعاون (استان اردبیل)

حسین عسگری آلوج؛ ناهید مالکی نیا؛ اعظم قزلباش

دوره 19، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1391

http://dx.doi.org/10.22067/pm.v19i3.28555

چکیده
  این مقاله در مورد بررسی کارائی سیستم بانکی در طرح بنگاه های زود بازده و کارآفرین دربخش تعاون با می باشد. پرسش تحقیق این است که آیا در اشتغالزایی بخش تعاون از طریق (DEA) استفاده ازمدل 2 اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک زود بازده و کار آفرین کارائی بانک های تجاری بیشتر است یا بانک های تخصصی؟جهت پاسخ، نمونه ای مشتمل بر 9 بانک عامل استان اردبیل ...  بیشتر

3. بررسی اثر شوک‌های سیاست پولی و درآمدهای نفتی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران

محسن نیازی محسنی؛ حمید شهرستانی؛ کامبیز هژبرکیانی؛ فرها غفاری

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 29-46

http://dx.doi.org/10.22067/pm.v27i19.85109

چکیده
  همواره وابستگی پولی و مالی به بخش نفتی در ایران (به‌عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت) وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاست‌های پولی در کشور به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده برای سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتظر شده، بخش قابل ملاحظه‌ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از ...  بیشتر

4. عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایران

محمود هوشمند؛ محمد دانش نیا؛ زهرا عبدالهی؛ زهره اسکندری پور

دوره 17، شماره 34 ، پاییز و زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/pm.v17i34.27353

چکیده
  اهمیت صادرات غیر نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم، مورد بررسی قرار می گیرد. از طرفی شناخت و میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی می تواند به رشد صادرات کمک کند. بنابراین، در این مقاله با استفاده از سیستم معادلات همزمان1 (2SLS) و آمار سری زمانی سال‌های (1388 -1350) به بررسی عوامل موثر و تعیین ...  بیشتر

5. بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با دارایی‌های متنوع

سوده صباحی؛ فریماه مخاطب رفیعی؛ محمد علی رستگار

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 249-278

http://dx.doi.org/10.22067/pm.v27i19.84579

چکیده
  یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های همیشگی سرمایه‌گذاران انتخاب بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بیشترین ارزش سرمایه‌گذاری است و با توجه به گزینه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری، تنوع بخشی در سبد سرمایه‌گذاری یک استراتژی مفید و مطرح در مباحث سرمایه‌گذاری می‌باشد. اما استراتژی سرمایه‌گذاری در بین دارایی‌های مختلف نظیر بورس اوراق بهادار، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
1. تعدیل مدل پیش بینی دستکاری سود با تاکید بر متغیر های محیطی و روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های فرا ابتکاری

حسین عسگری آلوج؛ محمد رضا نیکبخت؛ غلامرضا کرمی؛ منصور مومنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/mfe.2021.68842.1028

چکیده
  سود یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی بوده و دستکاری سود هم یکی از چالشهای اساسی کارائی بازار می باشد که محققین اغلب برای پیش بینی دستکاری سود از داده های حسابداری استفاده می کنند درحالیکه داده های غیر حسابداری هم نقش بسزائی در پیش بینی دستکاری سود دارند. این پژوهش به توسعه مدل بنیش با متغیرهای غیر‎‌‌ حسابداری شامل عدم تقارن ...  بیشتر

ابر واژگان