دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)

اطلاعات آماری نشریه

اولین سال انتشار

 1386

تعداد دوره‌ها

15

تعداد شماره‌ها

32

تعداد نویسندگان

622

 تعداد مقالات ارسال شده

1,628

تعداد مقالات رد شده

1,083

درصد عدم پذیرش

67

تعداد مقالات پذیرفته شده

322

درصد پذیرش

20

نشریه علمی اقتصاد پولی، مالی از سال 1386 تاکنون به‌صورت دو فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری   انجمن بازرگانی ایران منتشر می شود.

در این نشریه، مقاله های پژوهشی به زبان فارسی و به همراه چکیده مبسوط انگلیسی قابل بررسی و چاپ هستند.

 پروانه انتشار نشریه:  124/10352تاریخ 1377/10/08

مجله اقتصاد پولی، مالی ( دانش و توسعه سابق) فقط مقاله‌های تخصصی در زمینه اقتصاد پولی و مالی را به چاپ می رساند.

براساس مصوبه وزارت‌علوم، ‌تحقیقات‌‌وفناوری از سال 1398 کلیه نشریه­ های دارای درجه "علمی-پژوهشی" به نشریه "علمی" تغییر نام یافتند.

پژوهشی
1. بررسی تاثیر برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری در بانک های منتخب خصوصی و دولتی در ایران

ساره درافشانیان؛ مصطفی سلیمی فر؛ علی حسین صمدی

دوره 28، شماره 21 ، پاییز و زمستان 1400، صفحه 26-44

http://dx.doi.org/10.22067/mfe.2021.16455.0

چکیده
  ثبات نظام بانکی در گرو عملکرد بهینه و کاهش ریسک بانک ها است . هدف مقاله حاضر بررسی و مقایسه تاثیر به کارگیری برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری بانک های خصوصی و دولتی منتخب طی سال های 1390 الی 1396 در ایران است . در مطالعه حاضر پس از محاسبه ریسک اعتباری با استفاده از الگوی پیشنهادی کمیته بازل  برای هر یک از بانک ها، ارتباط میان حقوق ...  بیشتر

پژوهشی
2. تعیین پرتفوی بهینه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در ایران

رها سادات رمضانیان؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ محمد جواد رزمی؛ محمد حسین مهدوی عادلی

دوره 28، شماره 21 ، پاییز و زمستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/mfe.2021.67218.0

چکیده
  یکی از دغدغه‌های صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان نهادهای مالی بین نسلی، چگونگی سرمایه‌گذاری پس‌اندازهای خرد بیمه‌شدگان در حوزه‌های مختلف می‌باشد. این تحقیق به بررسی و تعیین پرتفوی بهینه سرمایه-گذاری صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در گروه‌های عمده صنایع بورسی پرداخته است. داده‌های تحقیق به-صورت روزانه، برای دوره ۵/۱/۱۳۹۴ الی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. مطالعه نقش شاخص‌های هزینه‌ای ثبات بودجه‌ای بر رابطه علی توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران

علی رسولی زاده ئی؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ مرجان دامن کشیده؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ مجید افشاری راد

دوره 28، شماره 21 ، پاییز و زمستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/mfe.2021.70314.1069

چکیده
  توسعه سیستم مالی، پیش شرط رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان عملکرد سیستم مالی در گرو برقراری ستون‌های توسعه مالی است و یکی از مهم‌ترین آنها ثبات مالی است. ثبات مالی وضعیتی است که در آن وقوع بحران‌های سیستمی نتواند ثبات اقتصاد کلان را از بین ببرد. برقراری ثبات مالی در گرو وجود یک دولت ضابطه‌مند با ساختار بودجه با ثبات است. با توجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. توسعه مدل پیش بینی دستکاری سود با روش ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم‌های کیهان‌شناسی

ناهید مالکی نیا؛ رضا تهرانی؛ اکبر عالم تبریز؛ میر فیض فلاح شمس

دوره 28، شماره 21 ، پاییز و زمستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/mfe.2021.71593.1099

چکیده
  افزایش میزان تقلب در گزارشگری مالی در سال‌های اخیر باعث عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار‌های سرمایه شده است. به همین علت پیش بینی دقیق مدیریت سود یکی ازنیازهای اساسی برای تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد. این پژوهش با ارائه یک مدل توسعه‌یافته بر مبنای مدل بنیش با تأکید بر متغیر‌های نظام راهبری شرکتی مشتمل بر ساختارکمیته ...  بیشتر

1. ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبین

مصطفی کریم زاده

دوره 23، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 217-234

http://dx.doi.org/10.22067/pm.v23i12.45376

چکیده
  پول یکی از مهم ترین ابداعات تاریخ بشر است که نقش بسیار تعیین کننده ای در تسهیل مبادلات و تحولات اقتصادی داشته است و با گسترش و پیچیده شدن جوامع بشری بر نقش و عملکرد آن افزوده شده است. شناخت عوامل تأثیرگذار بر تقاضای پول یکی از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد است. برای پاسخ به این مساله، اقتصاددانان سعی کرده اند نظریه های تقاضای پول گوناگونی ...  بیشتر

2. بررسی کارائی سیستم بانک های تجاری و تخصصی در طرح بنگاه های زود بازده کوچک و کار آفرین درتوسعه تعاون (استان اردبیل)

حسین عسگری آلوج؛ ناهید مالکی نیا؛ اعظم قزلباش

دوره 19، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1391

http://dx.doi.org/10.22067/pm.v19i3.28555

چکیده
  این مقاله در مورد بررسی کارائی سیستم بانکی در طرح بنگاه های زود بازده و کارآفرین دربخش تعاون با می باشد. پرسش تحقیق این است که آیا در اشتغالزایی بخش تعاون از طریق (DEA) استفاده ازمدل 2 اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک زود بازده و کار آفرین کارائی بانک های تجاری بیشتر است یا بانک های تخصصی؟جهت پاسخ، نمونه ای مشتمل بر 9 بانک عامل استان اردبیل ...  بیشتر

3. بررسی اثر شوک‌های سیاست پولی و درآمدهای نفتی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران

محسن نیازی محسنی؛ حمید شهرستانی؛ کامبیز هژبرکیانی؛ فرها غفاری

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 29-46

http://dx.doi.org/10.22067/pm.v27i19.85109

چکیده
  همواره وابستگی پولی و مالی به بخش نفتی در ایران (به‌عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت) وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاست‌های پولی در کشور به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده برای سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتظر شده، بخش قابل ملاحظه‌ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از ...  بیشتر

4. عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایران

محمود هوشمند؛ محمد دانش نیا؛ زهرا عبدالهی؛ زهره اسکندری پور

دوره 17، شماره 34 ، پاییز و زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/pm.v17i34.27353

چکیده
  اهمیت صادرات غیر نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم، مورد بررسی قرار می گیرد. از طرفی شناخت و میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی می تواند به رشد صادرات کمک کند. بنابراین، در این مقاله با استفاده از سیستم معادلات همزمان1 (2SLS) و آمار سری زمانی سال‌های (1388 -1350) به بررسی عوامل موثر و تعیین ...  بیشتر

5. بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با دارایی‌های متنوع

سوده صباحی؛ فریماه مخاطب رفیعی؛ محمد علی رستگار

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 249-278

http://dx.doi.org/10.22067/pm.v27i19.84579

چکیده
  یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های همیشگی سرمایه‌گذاران انتخاب بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بیشترین ارزش سرمایه‌گذاری است و با توجه به گزینه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری، تنوع بخشی در سبد سرمایه‌گذاری یک استراتژی مفید و مطرح در مباحث سرمایه‌گذاری می‌باشد. اما استراتژی سرمایه‌گذاری در بین دارایی‌های مختلف نظیر بورس اوراق بهادار، ...  بیشتر

ابر واژگان