پژوهشی
1. بررسی تاثیر برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری در بانک های منتخب خصوصی و دولتی در ایران

ساره درافشانیان؛ مصطفی سلیمی فر؛ علی حسین صمدی

دوره 28، شماره 21 ، پاییز و زمستان 1400، صفحه 26-44

http://dx.doi.org/10.22067/mfe.2021.16455.0

چکیده
  ثبات نظام بانکی در گرو عملکرد بهینه و کاهش ریسک بانک ها است . هدف مقاله حاضر بررسی و مقایسه تاثیر به کارگیری برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری بانک های خصوصی و دولتی منتخب طی سال های 1390 الی 1396 در ایران است . در مطالعه حاضر پس از محاسبه ریسک اعتباری با استفاده از الگوی پیشنهادی کمیته بازل  برای هر یک از بانک ها، ارتباط میان حقوق ...  بیشتر

پژوهشی
2. تعیین پرتفوی بهینه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در ایران

رها سادات رمضانیان؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ محمد جواد رزمی؛ محمد حسین مهدوی عادلی

دوره 28، شماره 21 ، پاییز و زمستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/mfe.2021.67218.0

چکیده
  یکی از دغدغه‌های صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان نهادهای مالی بین نسلی، چگونگی سرمایه‌گذاری پس‌اندازهای خرد بیمه‌شدگان در حوزه‌های مختلف می‌باشد. این تحقیق به بررسی و تعیین پرتفوی بهینه سرمایه-گذاری صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در گروه‌های عمده صنایع بورسی پرداخته است. داده‌های تحقیق به-صورت روزانه، برای دوره ۵/۱/۱۳۹۴ الی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. مطالعه نقش شاخص‌های هزینه‌ای ثبات بودجه‌ای بر رابطه علی توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران

علی رسولی زاده ئی؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ مرجان دامن کشیده؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ مجید افشاری راد

دوره 28، شماره 21 ، پاییز و زمستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/mfe.2021.70314.1069

چکیده
  توسعه سیستم مالی، پیش شرط رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان عملکرد سیستم مالی در گرو برقراری ستون‌های توسعه مالی است و یکی از مهم‌ترین آنها ثبات مالی است. ثبات مالی وضعیتی است که در آن وقوع بحران‌های سیستمی نتواند ثبات اقتصاد کلان را از بین ببرد. برقراری ثبات مالی در گرو وجود یک دولت ضابطه‌مند با ساختار بودجه با ثبات است. با توجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. توسعه مدل پیش بینی دستکاری سود با روش ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم‌های کیهان‌شناسی

ناهید مالکی نیا؛ رضا تهرانی؛ اکبر عالم تبریز؛ میر فیض فلاح شمس

دوره 28، شماره 21 ، پاییز و زمستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/mfe.2021.71593.1099

چکیده
  افزایش میزان تقلب در گزارشگری مالی در سال‌های اخیر باعث عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار‌های سرمایه شده است. به همین علت پیش بینی دقیق مدیریت سود یکی ازنیازهای اساسی برای تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد. این پژوهش با ارائه یک مدل توسعه‌یافته بر مبنای مدل بنیش با تأکید بر متغیر‌های نظام راهبری شرکتی مشتمل بر ساختارکمیته ...  بیشتر