نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده:
مطالبات غیر جاری بانک‌ها تحت تاثیر عوامل مختلفی می‌باشند که از جمله آنها می‌توان به ریسک‌های کژگزینی و کژمنشی اشاره نمود، چرا که از یک سو، غالبا مشتریان پرریسک حاضر به دریافت وام با نرخ‌های بهره بالاتر هستند و بانک‌ها به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی در خصوص میزان ریسک‌پذیری مشتریان، ممکن است به منظور کسب درآمد بهره‌ای بالاتر، با اعطای وام به مشتریان پرریسک، دچار ریسک کژگزینی گردند که این امر افزایش مطالبات غیر جاری را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر، مدیران بانکی با حصول اطمینان از امکان انتقال ریسک فعالیت خود به سپرده‌گذاران یا سهامداران بانک، معمولا دچار ریسک کژمنشی شده و اقدام به اعطای وام، بدون دقت لازم در انتخاب مشتریان می‌کنند و بدین ترتیب، احتمال اعطای وام به مشتریان پرریسک افزایش یافته و در پی آن، مطالبات غیر جاری افزایش می‌یابد.
مطالعه حاضر به بررسی تاثیر ریسک‌های کژگزینی و کژمنشی بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی 1394-1387 می‌پردازد. به منظور نمایش ریسک‌کژگزینی از شاخص نسبت درآمد بهره‌ای به کل وام‌های اعطا شده و برای نشان دادن ریسک کژمنشی بین مدیران بانک با سپرده‌گذاران و سهامداران به ترتیب از شاخص‌های نسبت نقدینگی و کفایت سرمایه بانک‌ها استفاده می‌شود.
تخمین مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان می‌هد که افزایش درآمد بهره‌ای و کاهش نسبت کفایت سرمایه، تاثیر مثبت بر مطالبات غیر جاری بانک‌های مورد مطالعه دارد. فلذا می‌توان نتیجه گرفت که ریسک کژگزینی و ریسک کژمنشی بین مدیران بانک و سهامدارن بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران موثر می‌باشند، این در حالی است که شواهدی مبنی بر تاثیر ریسک کژمنشی بین مدیران بانک و سپرده‌گذاران بر مطالبات غیر جاری مشاهده نمی‌شود.

عنوان مقاله [English]

The Impact of Adverse Selection and Moral Hazard on Non-performing Loans of Iran’s Banking System

نویسندگان [English]

  • Mohsen Pourebadollahan Covich
  • Elham Nobahar
  • Parisa Rahimi

چکیده [English]

Abstract:
Non- Performing Loans (NPL) are affected by various factors, including Moral Hazard and Adverse Selection. On the one hand, often high-risk customers are willing to borrow at higher interest rates, and banks may be at risk of default by lending to high-risk clients for lack of sufficient information. Therefore, banks are exposed to adverse selection and their Non- Performing Loans are increased. On the other hand, Bank executives usually are transferred their lending risk to their depositors or bank shareholders with selecting borrowers without carefully. So, the likelihood of lending to high-risk customers is increased, and consequently, NPLs are increased. The present study is to investigate the impact of moral hazard and adverse selection on NPLs of the Iranian banking system during the period of 2008-2015.
 To show the adverse selection is used the ratio of interest income to total loans and to show moral hazard between bank managers with depositors and shareholders, are used by banks' liquidity and capital adequacy ratios, respectively.
Results show that increasing interest income and decreasing capital adequacy ratio has a positive effect on the NPLs of the Iranian banking system. Therefore, it can be concluded that adverse selection and moral hazard between bank managers and shareholders are effective on NPLs of the Iranian banking system, while there is no evidence that the moral hazard between bank managers and depositors on NPLs is observed.