مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 21 شماره 7 (1393): اقتصاد پولی، مالی بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران : اثر شتاب و ریسک نقدشوندگی
( حسن قالیباف اصل ; محسن ایزدی )
2443 چکیده   PDF
دوره 23 شماره 11 (1395): دوفصلنامه اقتصادپولی،مالی بهاروتابستان 1395شماره11 عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران
( مرتضی جعفرزاده نجار ; احمد صباحی )
1792 چکیده   PDF
دوره 20 شماره 5 (1392): اقتصاد پولی، مالی برآورد تابع تقاضای پول در ایران با رویکرد مدل‌های تصحیح خطا و هم جمعی
( منصور خلیلی عراقی ; حسین عباسی نژاد ; یزدان گودرزی فراهانی )
1785 چکیده   PDF
دوره 22 شماره 9 (1394): اقتصاد پولی ومالی اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص بازار سهام بر قیمت سکه طلا
( سعید صمدی ; نسرین ابراهیمی ; فریباالسادات عقیلی )
1533 چکیده   PDF
دوره 19 شماره 4 (1391): اقتصاد پولی، مالی ارتباط بین ساز و کار‎های حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت پس از عرضه اولیه: شواهدی از شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
( مهدی مرادی ; امین رستمی )
1335 چکیده   PDF
دوره 20 شماره 6 (1392): اقتصاد پولی، مالی تحلیل عوامل موثر بر نوسان های قیمت طلا با استفاده‏از مدل های رگرسیون سوئیچینگ مارکف و شبکه عصبی
( سعید صمدی صمدی ; مینو نظیفی نایینی )
1300 چکیده   PDF
دوره 17 شماره 33 (1389): دانش و توسعه اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار ( طراحی و آزمون یک مدل تحلیلی با داده‌های جهانی )
( حمید ناظمان ; علیرضا اسلامی فر )
1284 چکیده   PDF
دوره 19 شماره 3 (1391): اقتصاد پولی، مالی تعیین سیاست های پولی و مالی بهینه اقتصاد ایران در فضای نا اطمینانی با استفاده از مدل اقتصاد کلان پای ه خرد
( منصور زراء نژاد زراء نژاد ; ابراهیم انواری )
1258 چکیده   PDF
دوره 22 شماره 10 (1394): اقتصاد پولی مالی پاییز وزمستان 1394 تأثیر نوسانات نرخ ارز بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران
( حسین رضائی ; حسین شریفی رنانی ; سعید دایی کریم زاده ; مریم میرفتاح )
1239 چکیده   PDF
دوره 16 شماره 28 (1388) Introduce a Model to Establish Industrial Clusters in Petrochemicals
( موسایی موسایی ; منصوری مؤید منصوری مؤید ; قضاتلو قضاتلو )
1214 چکیده   PDF
1 الی 1(از مجموع 1 مورد)