مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 17 شماره 34 (1389): دانش و توسعه جرایم سایبر و رویکرد افتراقی حقوق کیفری )با نگاهی به قانون مجازات اسلامی‌بخش جرایم رایانه‌ای(
( عبدالرضا جوان جعفری )
368 چکیده   PDF
دوره 17 شماره 34 (1389): دانش و توسعه بررسی عوامل موثر بر حجم سپرده‌های بانکی(با تاکید برنرخ سود اوراق مشارکت:1367-1387)
( عبدالعلی منصف ; نسرین منصوری )
237 چکیده   PDF
دوره 22 شماره 9 (1394): اقتصاد پولی ومالی بررسی رابطه علیت میان شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) و شاخص بهای تولیدکننده (PPI) با استفاده از مدل تصیح خطا(VECM) و علیت گرنجر
( محمد رضایی ; علیرضا باستانی )
173 چکیده   بدون عنوان
دوره 17 شماره 33 (1389): دانش و توسعه مفهوم و آثار بطلان‌نسبی
( سعید محسنی ; سید محمد مهدی قبولی درافشان )
173 چکیده   PDF
دوره 17 شماره 30 (1389): دانش و توسعه ارزیابی انحصار، رقابت و تمرکز در بازار گوشت‌مرغ و تخم‌مرغ در ایران
( میرعبدا... حسینی ; زورار پرمه )
162 چکیده   PDF
دوره 17 شماره 33 (1389): دانش و توسعه اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار ( طراحی و آزمون یک مدل تحلیلی با داده‌های جهانی )
( حمید ناظمان ; علیرضا اسلامی فر )
149 چکیده   PDF
دوره 17 شماره 31 (1389): دانش و توسعه بررسی کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس
( مصطفی سلیمی‌فر ; زهرا شیرزور )
117 چکیده   PDF
دوره 17 شماره 31 (1389): دانش و توسعه بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صادرات صنعت نساجی (مطالعه موردی: صنعت نساجی استان یزد)
( احمد توکلی ; جلال دهقانی سانیج )
115 چکیده   PDF
دوره 18 شماره 1 (1390): اقتصاد پولی، مالی نهادهای نظارتی حاکم بر قراردادهای مالی دولتی و چالش های آن
( سید حسین حسینی ; سید علی موسوی بایگی )
114 چکیده   PDF
دوره 18 شماره 2 (1390): اقتصاد پولی، مالی مدل‌سازی نوسانات (تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
( علی تك روستا ; حبیب مروت ; حسین تک روستا )
114 چکیده   PDF