لیست داوران منتصب

 • نرگس صالح نیا
 • امیرمنصور طهرانچیان
 • محمد حسن فطرس
 • محمود هوشمند
 • سعید ملک الساداتی
 • مصطفی کریم زاده
 • ابراهیم گرجی
 • یعقوب اندایش
 • جعفر حقیقت
 • محمد لشکری
 • دکتر حمیدرضا ایزدی
 • علیرضا عرفانی
 • مهدی نجاتی
 • مجید آقایی
 • محمد حسین ودیعی نوقابی
 • فرزانه نصیر زاده
 • حبیب انصاری سامانی
 • سیدفخرالدین فخرحسینی
 • غلامرضا زمانیان
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی

سعید کریمی پتانلار, احمد جعفری صمیمی, جلال منتظری شورکچالی
بازدید: 169

مطالعه نقش توسعۀ مالی بر نحوۀ اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اَشکال مختلف سرمایه در ایران

فرزانه احمدیان یزدی, مسعود همایونی فر, محمدحسین مهدوی عادلی, محمدعلی فلاحی, سید محمد حسینی
بازدید: 34

بررسی تأثیر تجربه پس‌انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد

پروین تشکری صالح, مهدی خداپرست مشهدی, مهدی فیضی
بازدید: 24

بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی

ناهید رجب زاده مغانی, محمد علی فلاحی, مهدی خداپرست مشهدی
بازدید: 52
بازدید: 45

بررسی توابع واکنش بانک مرکزی با استفاده از قاعده تیلور

کیومرث سهیلی, شهرام فتاحی, مهناز سرخوندی
بازدید: 57

مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در ادوار تجاری

مریم دولو, فاطمه بسطامی, محمدحسین میرزا علی طهرانی
بازدید: 121