فهرست مندرجات پیش بینی بازار روزانه بورس اوراق بهادارتهران: ارزیابی و مقایسه روش¬های خطی و غیرخطی 1 منصور زراءنژاد علی رئوفی بررسی آثار نامتقارن شوک¬های قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران 29 مصطفی سلیمی¬فر محمدعلی فلاحی سید محمد میرهاشمی اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص بازار سهام بر قیمت سکه طلا 57 سعید صمدی نسرین ابراهیمی فریباالسادات عقیلی بررسی کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی با استفاده از روش تحلیل 74 پوششی داده‌ها (DEA) مهین دخت کاظمی حدیثه گریوانی بررسی اثر نرخ ارز واقعی بر صادرات صنایع چوب و صنایع کاغذ، طی 100 سال¬های 1355 تا 1388 صادق بافنده ایمان دوست محسن راستین چگونه استقلال بانک مرکزی بر ثبات مالی اقتصاد در کشورهای بازارهای 132 نوظهور اثرگذار است؟ مهدی یزدانی سید کمیل طیبی نفیسه یزدانی ارزیابی انفعال سیاستی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل خودتوضیح¬ ‌برداری اصلاح ‌شده 152 عاملی بیزین (FABVAR) مهدی قائمی¬اصل محمدحسین مهدوی عادلی شهاب متین سید مهدی موسوی بررودی برآورد انحراف نرخ ارز اسمی از مسیر تعادلی بلند مدت 182 سهراب دل¬انگیزان کیومرث سهیلی مینو محمدی تیراندازه بررسی رابطه علیت میان شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) و شاخص بهای 208 تولیدکننده (PPI) با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) و علیت گرنجر محمد رضایی علیرضا باستانی تأثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوری قطعه سازان صنعت خودرو 230 مهدی صالحی محمود لاری دشت بیاز علیرضا شفیع بیک محمدی

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص بازار سهام بر قیمت سکه طلا

سعید صمدی; نسرین ابراهیمی; فریباالسادات عقیلی

برآورد انحراف در نرخ ارز اسمی تعادلی اساسی ریال در مقابل دلار امریکا

سهراب دل انگیزان; کیومرث سهیلی; مینو محمدی تیراندازه

تأثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوری قطعه سازان صنعت خودرو

محمود لاری دشت بیاض; مهدی صالحی; علیرضا شفیع بیك محمدی