لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی
بازدید: 24

بررسی اهمیت استفاده از اطلاعات تجدید ارائه شده در پیش‌بینی سود و رتبه‌بندی شرکت‏ها

محمدجواد ساعی, محمدعلی باقرپور ولاشانی, سید ناصر موسوی بایگی
بازدید: 10