لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی
بازدید: 17
بازدید: 60

بررسی عوامل موثر بر زمان اعلان سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

محمد رضا عباس زاده, سید مهدی پورحسینی حصار, ندا جعفری نسب3
بازدید: 88

بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گاز CO2 در ایران

مهین‌دخت کاظمی, محمدعلی فلاحی, اکرم زین‌الیان
بازدید: 51