لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

تاثیر نقدینگی پی شبینی شده و پی شبینی نشده بر رشد اقتصادی ایران

اشكان رحیم زاده, محمود هوشمند, احسان فضل الهی
بازدید: 19

بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات در ایران ( 1352 الی 1387 )

محمد حسین مهدوی عادلی, علی كاظمی, شیرین فیض محمدی
بازدید: 51

اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران

محسن پورعبادالهان كویچ, حسین اصغرپور, فیروز فلاحی, حسن عبدی
بازدید: 38