دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

بخش‌بندی بازار بانک‌های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان

سعید مرتضوی; آذر کفاش پور; آرزو حبیبی راد; یاسر آسمان دره

خصوصی‌سازی در شرکت سهامی مخابرات آذربایجان‌شرقی و نقش آن در کاهش هزینه‌ها

هوشنگ تقی‌زاده تقی‌زاده; محسن پورعبادالهان كویچ; داود ابوطالبی